Polityka prywatności

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności z dnia .23.04.2019

Korzystanie ze strony www.bianclinic.pl

 

Właścicielem serwisu internetowego opublikowanego pod adresem www.bianclinic.pl jest ANNA SORBIAN ZAKŁAD OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ “DENTAL-RONDO” ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 1/5 , 73-110 Stargard, zwanym w dalszej części Operatorem serwisu.

Niniejszy dokument opisuje zasady ochrony i przetwarzania danych -Polityka Prywatności_ korzystanie z serwisu w dowolny sposób jest równoważne z akceptacją niniejszych zasad.

 

Przetwarzanie danych – polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest ANNA SORBIAN ZAKŁAD OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ “DENTAL-RONDO” ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego1/5 73-110 Stargard zwanym w dalszej części Operatorem serwisu.

Udostępnienie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne. Wszystkie dane osobowe użytkowników są poufne oraz zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Operator nie udostępnia żadnych danych osobowych o użytkownikach Serwisu podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą Użytkownika.
Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych, jak również żądanie ich usunięcia.
Administrator danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych -wyrażanie zgody

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie zgody przy rejestrowaniu się w serwisie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu korzystania z usług serwisu oraz akceptuję treść regulaminu o ochronie danych osobowych. Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez email : gabinet@bianclinic.pl
Wszystkie podane dane są przetwarzane za zgodą użytkownika.. Podanie danych umożliwia przesyłanie za pomocą e-mail informacji o usługach, terminach wizyt i innych informacji żądanych przez Użytkownika na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 

Gromadzenie danych osobowych

Użytkownik w celu skorzystania z funkcji prezentowanych na stronie internetowej Serwisu podaje swoje dane osobowe wypełniając formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może skutkować ograniczeniem w skorzystania z niektórych usług prezentowanych w Serwisie.

 

Przetwarzanie danych użytkowników

Dane osobowe użytkowników serwisu będą przetwarzane  w celu zapewnienia użytkownikom pełnej gamy usług prezentowanych na stronie serwisu .

 

Zmiana danych przez użytkownika

Użytkownik, może w dowolnym momencie zmienić, usunąć lub zapoznać się ze zgromadzonymi danymi. W tym celu należy wysłać maila na adres email : gabinet@bianclinic.pl
lub skorzystać z formularza umieszczonego na serwisie.

 

Dane osobowe zbierane automatycznie

Podczas korzystania z serwisu przez użytkownika. automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika. Gromadzone są między innymi : adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Dane te gromadzone są ze względu na bezpieczeństwo Serwisu oraz innych użytkowników. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 

Bezpieczeństwo przesyłania informacji

Komunikacja między komputerem użytkownika a naszym serwerem, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Oznacza to, że proces przekazywania danych jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania.

 

Zmiana Polityki Prywatności

ANNA SORBIAN ZAKŁAD OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ “DENTAL-RONDO” zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie serwisu www.bianclinic.pl . W przypadku istotnych zmian zapisów Polityki Prywatności, Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową na adres e-mail podany w procesie rejestracji – utworzenia konta prywatnego..

 

Uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem  Danych Osobowych /ADO/ zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest ANNA SORBIAN ZAKŁAD OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ “DENTAL-RONDO” ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 1/5 , 73-110 Stargard
  2. Istnieje możliwość w dowolnym momencie dostępu , zmiany lub usunięcia podanych danych w tym celu prosimy o kontakt mailowy : gabinet@bianclinic.pl
  3. Pozostałe, szczegółowe informacje kierowane do Pani/Pana w ramach realizacji obowiązku informacyjnego związanego z Pani/Pana danymi osobowymi ,  zamieszczone są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.bianclinic.pl
Bian Clinic
ul. Myśliwska 61/U1
80-283 Gdańsk

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od Poniedziałku do Piątku, w godzinach 10:00 – 20:00.

Zapraszamy do kontaktu.